Oddajte pobudo

Predvidljivo, enostavno poslovno in zakonodajno okolje - prioritete Vlade RS

Na spletni strani Vlade RS je kot glavno programsko vodilo izpostavljena država, ki naj bo ključni spodbujevalec razvoja. Eden izmed poglavitnih ciljev Vlade Republike Slovenije je ustvariti »predvidljivo in enostavno poslovno okolje za razvoj uspešnega in družbeno odgovornega gospodarstva«. Pri tem je ključnega pomena nadaljevanje aktivnosti za izboljšanje poslovnega okolja ter posledično doseganje večje stopnje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Da bi to lahko dosegli, morajo biti aktivnosti in ukrepi državne uprave pregledni, medresorsko usklajeni in nadzorovani. Vsebovati morajo jasne cilje, terminske plane, jasno določene nosilce aktivnosti, ukrepi biti morajo pravočasno in uspešno implementirani ter realizirani. Poleg tega moramo omogočiti, da ima vsak državljan pravico in možnost podati predlog, pripombo, kakor tudi možnost spremljati realizacijo omenjenih ukrepov. 

 

Rdeča nit delovanja te vlade je namreč povrnitev zaupanja ljudi (tudi gospodarstva) v državo in njene temeljne (politične, družbene, kulturne, socialne, finančne, gospodarske …) stebre državotvornega delovanja, zato mora država postati in biti dojeta kot opora za spodbujanje razvoja vsebin širšega javnega interesa.  Ena izmed petih ključnih temeljnih izhodišč, ki se nanaša na izboljšanje poslovnega okolja je oblikovanje predvidljivega in enostavnega poslovnega okoljas poenostavitvijo postopkov za pridobivanje finančnih sredstev, dovoljenj, informacij, okrepitev nadzora nad plačevanjem prispevkov in davkov, z izvajanjem nadzorovane.

 

V okviru tega cilja so boljši predpisi eden izmed pomembnih elementov za doseganje kakovostnega zakonodajnega okolja, ki je hkrati minimalno obremenjujoče, izboljšuje konkurenčnost gospodarstva, pospešuje odprtost trga, izboljšuje standard in povečuje transparentnost. Z boljšo pravno ureditvijo in orodji e-uprave lahko zagotovimo enostavnejše poslovno okolje, hkrati pa tudi prihranek časa in denarja za državljane, podjetja in javno upravo.

 

V okviru Ministrstva za javno upravo, Služba za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost vodi več ključnih projektov, ki so usmerjeni v reformo zakonodaje, zmanjšanje administrativnih bremen ter v izboljšanje storitev javne uprave (hitro, prijazno, kakovostno), nanašajo pa se predvsem na pridobivanje različnih dovoljenj. Med pomembnejšimi projekti izpostavljamo:

 

- realizacijo načrtovanih ukrepov iz Enotnega dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter transparentno spremljanje realizacije ukrepov preko aplikacije »Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje«

 

- analiza zakonodaje, popis pogojev za opravljanje reguliranih dejavnosti in poklicev ter izboljšanje poslovnega okolja

 

- v okviru projekta EKT - Vzpostavitev poslovnega portala EKT – enotne kontaktne točke za podporo postopkom pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih dejavnosti v RS , se na sistematičen način analizira zakonodaja, ki regulira in določa pogoje za opravljanje dejavnosti in poklicev. Poseben poudarek je na analizi t.i. VSTOPNIH POGOJEV (licence, dovoljenja, vpisi v različne registre, itd.).

 

Vsebina o pogojih se objavi na spletnem mestu e-Vem – za domače uporabnike in na portalu EUGO – za EU državljane in podjetnike. S tem podjetnikom, posameznikom in drugim uporabnikom omogočamo celovit pregled nad regulacijo za posamezno dejavnost / poklic.http://evem.gov.si/info/zacenjam/dovoljenja-in-pogoji/ 

Hkrati so ugotovitve iz analiz in popisa zakonodaje podlaga za sistematičen pristop k prenovi predpisov in postopkov za pridobivanje dovoljenj oziroma za prenovo celotnega področja reguliranih dejavnosti in poklicev, v cilju izboljšanja in poenostavitve poslovnega okolja.

 

Pripravlja se projekt »SOS« za gospodarstvo, s katerim bomo podjetnikom ponudili podporo pri reševanju problemov v konkretnih upravnih zadevah, uvajanja se metodologije za presojo učinkov predpisov na gospodarstvo (»SME test«) ter združitev portalov ter uvedba enotne uredniške politike.