Oddajte pobudo

Predstavitve Strategije razvoja javne uprave 2015-2020

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Strategijo razvoja javne uprave 2015 – 2020 (osnutek), ki je v mesecu januarju 2015 v javni in medresorski obravnavi.

Gre za enovit krovni strateški dokument, ki pomeni tudi podporo in zavezo za uresničevanje strategije razvoja celotne države, v najširšem smislu pa daje zavezo uporabnikom storitev javne uprave, javnosti ter nenazadnje Evropski komisiji, da bodo zapisani cilji in ukrepi premišljeni, realni in tudi izvedeni.

Želja Ministrstva za javno upravo je pridobiti čim več predlogov, mnenj in stališč o pripravljeni strategiji, zato bomo do konca januarja oz. v obdobju, ko je osnutek dokumenta v javnem in medresorskem usklajevanju, pripravili predstavitve Strategije različnim interesnim skupinam oz. strokovni javnosti.

Osnutek Strategije bomo v naslednjih tednih predstavili državnim sekretarjem drugih ministrstev, gospodarstvu in sindikatom. Ob koncu javne razprave pa bo minister predstavil Strategijo tudi predstavnikom medijev.

Poleg omenjenih predstavitev ponovno pozivamo vso zainteresirano javnost, da se vključi v pripravo omenjenega dokumenta.

Prenova javne uprave je nujno potrebna, saj že od leta 2005 za to področje ni bilo sprejetega krovnega strateškega dokumenta, ki bi bil podlaga za prenovo in modernizacijo. Zato potrebujemo novo vizijo, z ambicioznimi akcijskimi načrti za napredek, katerih cilj je prenoviti javno upravo v moderen, strokoven, učinkovit, dostopen, enostaven, prijazen in stroškovno racionalen servis namenjen vsem uporabnikom teh storitev.

Strategija razvoja javne uprave 2015-2020 bo enoten strateški dokument, ki bo podlaga za dvoletne akcijske načrte ukrepov po posameznih strateških ciljih in vsebinskih področjih javne uprave, ki so:

1. odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do korupcije,

2. učinkovito upravljanje s človeškimi viri,

3. krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev,

4. sistem vodenja kakovosti v javni upravi,

5. izboljšanje zakonodajnega okolja,

6. modernizacija inšpekcijskega nadzora,

7. učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev, digitalizacija in interoperabilnost ter

8. učinkovita raba virov.

Omenjena strategija predstavlja tudi podlago za črpanje evropskih sredstev.

Osnutek Strategije razvoja javne uprave 2015-2020 je objavljen na spletnih straneh: e-Demokracije, Ministrstva za javno upravo, Stop birokraciji ter na portalu Nio, kjer je dostopen vsej zainteresirani javnosti.

Predloge ali dodatke na Strategijo zbiramo na elektronskem naslovu: gp.mnz(at)gov.si. (Kontaktni osebi na Ministrstvu za javno upravo sta: Mateja Arko Košec in Vesna Gajšek). Zaradi lažje vključitve predlogov, zainteresirano javnost prosimo, da predloge posreduje v obliki, kot je prikazana na priloženem vzorcu (spodaj).