Oddajte pobudo

Predstavitev rezultatov pregleda regulatornih politik Republike Slovenije

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v petek,  9. marca 2018, v Ljubljani predstavila rezultate pregleda regulatornih politik Republike Slovenije, ki so nastali na podlagi predhodno pripravljenega poročila »Pregled regulatornih politik v Republiki Sloveniji«.

Poročilo pregleda regulatornih politik v Republiki Sloveniji opisuje trenutne trende in nedavni razvoj na omenjenem področju. V OECD ocenjujejo, da je Vlada Republike Slovenije do sedaj naredila že velike korake k izboljšavam, vendar so pred njo še nekateri izzivi. Poročilo tako vsebuje pregledno zbrane ugotovitve in k temu za posamezna področja podaja priporočila.

Iz ugotovitev je razvidno, da so v Sloveniji že vzpostavljeni osnovni elementi dobre regulatorne politike, vendar izvajanje ostaja velik izziv. Daniel Trnka (OECD) na dogodku ugotovitev podkrepi z naslednjimi besedami: ”Ključna je sprememba kulture. Zavedanje o tem, da je priprava dobrih predpisov izjemnega pomena, je v Sloveniji zelo prisotno. Premalo pa je storjenega pri sami izvedbi konkretnih korakov.”

Pomanjkljivosti se v praksi pri izvajanju načel boljše zakonodaje iz Resolucije o normativni dejavnosti in Poslovnika Vlade RS kažejo predvsem s tem, ko so temeljna orodja boljše zakonodaje pogosto rutinsko izpolnjena in v večini primerov ne vplivajo na proces odločanja.

K ugotovitvam in priporočilom minister Boris Koprivnikar dodaja: “Rešitev je priprava ciljno usmerjene zakonodaje, ki pomeni v končni fazi manj predpisov, obenem pa bolj kvalitetne, ob tem pa se ne moremo izogniti večji odgovornosti za odločanje uradnikov in našemu zaupanju v njihovo delo. To je dolgotrajen proces.”