Oddajte pobudo

Poziv podjetnikom k sodelovanju in sooblikovanju spodbudnejšega poslovnega okolja in odpravi administrativnih ovir

Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju GZS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT), 11.1.2013 pripravila 6. delovni sestanek, katerega namen je bil predstavitev predlogov ukrepov za spremembo na področju vizumskega režima, predvsem tam, kjer imajo tuji poslovni partnerji slovenskih podjetij praktične težave pri pridobivanju vizumov.
Tovrstnih sestankov se udeležuje tudi Ministrstvo za notranje zadeve, pri čemer  je bila tema tudi skupno sodelovanje med državnimi organi, interesnimi združenji in podjetniki na področju priprave razumne zakonodaje in odprave administrativnih ovir. Sodelujoči so se strinjali, da je potrebno prisluhniti podjetnikom in jim omogočiti možnost, da lahko svoje predloge, pobude, težave posredujejo preko sodobnih komunikacijskih sredstev – kot npr. neposredno preko portala STOPbirokraciji.si, prav tako se namerava podoben kanal vzpostaviti tudi preko Gospodarske zbornice Slovenije. GZS, MNZ in MGRT bodo zbrane predloge zainteresirane javnosti skrbno preučili in oblikoval se bo nabor ukrepov za poenostavitev poslovnega okolja v okviru Akcijskega programa za opravo administrativnih ovir, ki se ga bo posredovalo v potrditev na Vlado RS, pri čemer se pričakuje realizacija v čim krajšem možnem času. Sodelujoči iz svojih izkušenj vedo, da si gospodarstveniki želijo debirokratizacije poslovnega okolja, kar pomeni, da se odpravijo nekatere ovire, ki gospodarstvu povzročajo nepotrebne stroške, ter da se poveča odzivnost upravnih organov. Ministrstvo za notranje zadeve tudi samo že dlje časa preko portala STOPbirokraciji.si zbira predloge za poenostavitev zakonodajnega okolja in ob tej priložnosti poziva  zainteresirane k sodelovanju, saj se prav na podlagi teh predlogov  pripravljajo načrti ukrepov za odpravo administrativnih ovir, ki predstavljajo enega izmed ključnih dokumentov pri doseganju učinkovitega zakonodajnega okolja. Cilj vzpostavitve sistema upravljanja s komentarji je pridobiti čim večje število kvalitetnih pobud/predlogov/komentarjev vseh zainteresiranih (predvsem podjetnikov). Pobude se skrbno pregledajo in posredujejo v reševanje pristojnim organom  ter objavijo na spletnem portalu STOPbirokraciji.si. Iz posameznih pobud je razvidna tudi konkretna problematika in v tem primeru se take pobude uvrščajo tudi v program ukrepov za odpravo administrativnih ovir. Odzivi pristojnih organov se objavijo na spletni strani in posredujejo v vednost tudi uporabniku. VIDEO POSNETEK IZJAV sodelujočih na delovnem sestanku.