Oddajte pobudo

Pozitivni odzivi uporabnikov ZZK v okviru evalvacij učinkov predpisov

Na Ministrstvu za notranje zadeve se izvaja evalvacija učinkov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), ki je bil sprejet 4.4.2011. V okviru ocene učinkov omenjenega predpisa nas zanima predvsem mnenje uporabnikov tega zakona.

Za izvedbo ocene učinkov predpisa so ključeni uporabniki, ki na podlagi lastnih izkušen lahko realno ocenijo, kako je določen predpis v praksi razumljiv, uporaben in učinkovit. V nadaljevanju prilagamo odziv enega izmed anketiranih uporabnikov zgoraj omenjenega zakona:

"Bravo, čestitam.Se mi še ni zgodilo, da bi iz gov.si dobil vprašanje, kako smo z njimi zadovoljni.
Rad bi napisal še nekaj besed v pohvalo, pa ne vem, če boste vsaj te prebrali.
Tako navdušen sem, kot bi se na novo zaljubil!"