Oddajte pobudo

Postopno doseganje prostorskih normativov vrtcev

Normativ tri kvadratne metre je uveljavljen. Možno pa je odstopanje na podlagi sklepa župana, ki si mora pridobiti soglasje ministra. Za soglasje mora dati dokazila, da imajo (bi imeli brez možnosti manjše igralne površine na otroka) v vrtcih občine odklonjene otroke, občina pa mora izvajati aktivnosti za zagotavljanje dodatnih mest v vrtcu. Odstopanje je možno do 1. 9. 2017.