Oddajte pobudo

Posredovanje informacij javnega značaja tudi za državna podjetja

Od uveljavitve zakona o dostopu do informacij javnega značaja iz leta 2003 so vse informacije o delovanju javnega sektorja dostopne širši javnosti. Vendar se je v tem času izkazalo, da je krog zavezancev opredeljen pomanjkljivo, zato se bo z novelo zakona obveznost posredovanja teh informacij razširila tudi na podjetja v neposredni ali posredni večinski lasti države ali lokalnih skupnosti.
Kot je na novinarski konferenci po seji vlade spomnil Virant, kar nekaj raziskav ugotavlja, da je v tem delu gospodarstva zelo prisotna korupcija. "Odprtost in transparentnost zmanjšuje korupcijska tveganja in zagotavlja bolj odgovorno ravnanje s premoženjem in sredstvi teh podjetij," je dejal. Državljani bodo tako imeli pravico vedeti, kaj se v teh podjetjih dogaja, kako poslujejo, kakšne posle sklepajo, kakšni so prejemki in bonitete članov uprav in nadzornih, je naštel. "Državljani imajo pravico vedeti, kaj se v teh podjetjih dogaja; to so podjetja v naši skupni lasti," je dejal Virant. Za podjetja v 100-odstotni državni ali lokalni lasti pa bo obvezna vključitev v aplikacijo Komisije za preprečevanje korupcije Supervizor, ki zdaj omogoča spremljanje vseh transakcij javnega sektorja. Po novem bo torej mogoče spremljati tudi vse transakcije podjetji v popolni lasti države ali občin, kjer se po Virantovih besedah lahko potencialno izgublja veliko denarja, posredno tudi proračunskega. Vir: STA