Oddajte pobudo

Poslovni SOS - Reši težavo z državo!

Poslovni sos

Poslovni subjekti lahko z uporabo spletnega orodja PoslovniSOS javijo:
 

  • konkretne težave pri poslovanju z državo (na primer: pridobitev raznih dovoljenj za opravljanje dejavnosti ali gradnjo poslovnih objektov, inšpekcijski nadzori, davčni postopki, plačevanje prispevkov,…);
  • nedopustne administrativne prakse državnih organov, ki vplivajo na produktivnost in učinkovitost poslovanja (na primer: neodzivnost ali molk pristojnega organa, zamude pri odločanju v upravnih postopkih,…).


Na vstopni strani PoslovniSOS (po predhodno izvedeni registraciji) uporabniki v obrazec vpišejo naslov zadeve in opišejo težavo z državo, ob tem pa lahko pripnejo še datoteke (tipa pdf, doc ali xls) z dodatnimi informacijami oziroma dokumenti zadeve.

Javljene težave prejme in obravnava koordinator PoslovnegaSOS, ki je državni sekretar Ministrstva za javno upravo (MJU) oz. njegov namestnik za opravljanje dejanj v zvezi z izvedbo projekta PoslovniSOS.

Uporabnik oziroma poslovni subjekt bo o poteku obravnave njegove zadeve dobival redna obvestila na njegov e-poštni naslov, odgovor pa lahko pričakuje najkasneje v 15 dneh. Sporočene težave, odzivi organov, stališča MJU bodo javno objavljeni na spletnem mestu poslovnisos.gov.si.

Spletno orodje PoslovniSOS bo pilotno delovalo 6 mesecev od dneva njegove vzpostavitve.

Cilj projekta je seznanitev vlade s konkretnimi problemi, ki jih imajo poslovni subjekti v praksi pri sodelovanju z javno upravo oziroma institucijami, ki izvajajo javna pooblastila (država).

Za zagotavljanje preglednosti pri pripravi strokovnih podlag za vladne odločitve želimo s pomočjo spletnega orodja PoslovniSOS na transparenten način pridobiti informacije:
 

  • na katerih področjih (in pri katerih organih) se zadeve rešujejo preko zakonsko določenih rokov,
  • na katerih področjih (in pri katerih organih) se konstantno pojavljajo morebitne nedopustne poslovne prakse,
  • na katerih področjih gre na podlagi pogosto javljenih težav zgolj za neustrezno zakonodajo.


Glavna naloga MJU je zbiranje in koordinacija sporočenih težav med resornimi organi (preko članov Stalne medresorske delovne skupine Vlade RS za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti) ter v nadaljevanju priprava stališč do poročil organov v zvezi z javljenimi težavami in priprava poročil in predlogov Vladi RS za izvedbo ukrepov.

Vir: Spletna stran MJU, 23. 3. 2015