Oddajte pobudo

Poročilo REFIT - zakonodaja EU manj obsežna, enkstavnejša in cenejša

Evropska komisija je decembra 2012 vzpostavila program ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT - Regulatory Fitness and Performance Programme), ki odraža zavezanost Komisije za enostaven, jasen, stabilen in predvidljiv regulativni okvir za podjetja, delavce in državljane. REFIT je program pregledovanja celotne zakonodaje EU, namenjen ugotavljanju obremenitev, nedoslednosti, vrzeli ali neučinkovitih ukrepov in pripravi potrebnih predlogov za nadaljnje delo na podlagi ugotovitev pregleda.


Pred kratkim, natančneje 18. junija 2014, je Evropska komisija objavila letni pregled izvajanja programa Komisije o ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT),  kjer ugotavlja, da se omenjeni program izvaja uspešno, da je zakonodaja EU postala dejansko manj obsežna, enostavnejša in cenejša, kar posledično pomeni, da so se zmanjšali stroški, ki jih zakonodaja povzroča državljanom in podjetjem. Poleg tega je Komisija posodobila načrt za izvajanje programa, saj je prišlo do umika neustreznih predlogov ter uvrstitve novih pobud za poenostavitev in zmanjšanje upravne obremenitve.

 

V prihodnosti bo Komisija spremljala, kako države članice EU izvajajo ukrepe REFIT, rezultate ocenjevanja pa bo vključila v naslednji letni pregled REFIT 2015.

 

Celotno poročilo za javnost Komisije

 

Dodatne informacije