Oddajte pobudo

Poročilo o izvedenih aktivnostih projekta »EKT« od junija do decembra 2012

Namen projekta enotne kontaktne točke (EKT) je izboljšati poslovno okolje za razvoj podjetništva v RS, s ciljem enostavnega in hitrega vstopa na trg, tako za domače kot za tuje podjetnike. Izvedbo projekta delno sofinancira Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. V okviru projekta (ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje in javno upravo) je bil 21.6.2012, vzpostavljen testni poslovni portal EKT/EUGO (www.eugo.gov.si) – enotna kontaktna točka za podporo postopkom pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih dejavnosti v RS in pomeni nadgradnjo portala e-VEM za domače subjekte in vzpostavitev popolnoma novega portala za tujce.
Novi Portal »EUGO Slovenia« s svojimi vsebinami zajema celoten življenjski cikel podjetja oziroma podjetnika: razmišljanje, začetek, poslovanje in zaključek.
Na portalu so opisani  pogoji za vstop na slovenski trg, pogoji in postopki za ustanovitev podjetja, lastnosti posameznih pravno-organizacijskih oblik podjetij v Sloveniji in pogoji ter postopki za čezmejno opravljanje storitev v Sloveniji. Opisane so tudi obveznosti, ki jih mora podjetnik v Sloveniji izpolniti v procesu zaposlovanja, vodenja poslovnih knjig in davčne obveznosti.

Čezmejno opravljanje storitev je na EUGO Slovenia posebej izpostavljeno. Podan je splošen opis pogojev in postopkov za čezmejno opravljanje storitev. Istočasno je čezmejno opravljanje storitev še posebej izpostavljeno znotraj opisa vsake regulirane dejavnosti in poklica.

V omenjenem polletnem obdobju je bilo znotraj projekta izvedenih še vrsto aktivnosti za prenovo obširnega paketa regulacij (več kot 400 predpisov in reguliranih dejavnosti ter poklicev), sodelovanje pri pripravi programa ukrepov za odpravo administrativnih ovir, organiziranje usposabljanj, predstavitve na različnih dogodkih, itd..

Celotno poročilo o izvedenih aktivnostih je dostopno tukaj.