Oddajte pobudo

Popisanih že več kot 500 dejavnosti in več kot 400 poklicev

Popis dejavnosti in poklicev

S popisom pogojev za opravljanje dejavnosti in poklicev se približujemo zastavljenemu cilju, da popišemo in objavimo informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti/poklicev ter tako omogočimo pregled regulacij na enem mestu. Tovrstne informacije so pomembne za vse, ki se odločajo za vstop na samostojno podjetniško oziroma poklicno pot. Objava pogojev za opravljanje dejavnost pa je le eden izmed ukrepov za vzpostavitev in izboljšanje poslovnega okolja.

Na MJU že od leta 2010 sistematično analiziramo zakonodajo, ki določa pogoje za vstop na trg. Informacije o pogojih objavljamo na portalih EUGO in e-Vem, kot že omenjeno, pa smo doslej popisali preko 500 dejavnosti in več kot 400 poklicev.

Popis pogojev za opravljanje dejavnosti in poklicev je pomemben del projekta EKT (Enotna kontaktna točka), saj je ta bistvenega pomena za poslovnega subjekta, ki išče pregled regulacij na enem mestu.

Analizo zakonodaje in popis pogojev smo izvedli na številnih področjih, začeli smo z gradbeništvom, obrtjo, turizmom, na področjih dejavnosti, kot npr: detektivska dejavnost, nepremičninsko posredovanje, šole vožnje, odvetništvo, zasebno varovanje, idr.

V zadnji fazi pa smo popis pogojev izvedli še s pomočjo zunanjih izvajalcev, ki so se lotili analize zakonodaje in popisa pogojev za opravljanje dejavnosti in poklicev  na področju šolstva, zdravstva, kmetijstva, energetike, prometa in logistike, …

Zadnja statistika kaže več kot 500 popisanih dejavnosti in več kot 400 poklicev.

Načrtujemo, da bomo informacije o pogojih in poklicih na portalu e-Vem objavili čez poletje. Vsebine so še v redakcijskih popravkih, da bodo primerne za objavo na spletnem mestu.

Približujemo se zastavljenemu cilju, da popišemo in objavimo informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti/poklicev ter s tem omogočimo pregled regulacij na enem mestu. Informacije so pomembne za vse, ki se odločajo za vstop na samostojno podjetniško oziroma poklicno pot. Objava pogojev za opravljanje dejavnost je le eden izmed ukrepov za  vzpostavitev in izboljšanje poslovnega okolja.

S tem se projekt Enotne kontaktne točke (EKT) še ni zaključil, nadaljevali bomo še z vrsto aktivnosti v smeri optimizacije vsebin, skrbi za ažurnost in točnost vsebin, aktivno vključevanje uporabnikov portalov in ne nazadnje vzpostavitev elektronske podpore za pridobivanje dovoljenj.