Oddajte pobudo

Ponovno vzpostavljena elektonska prijava v zavarovanje s strani družbenikov

Od 11.4.2014 lahko družbeniki, ki so poslovodne osebe, prek portala e-VEM urejajo  prijavo  in  odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj (obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje  za  starševsko  varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti),  po  šifrah  podlag  za  zavarovanje 040, 102, 103 in 112.