Oddajte pobudo

Ponovna uvedba obveščanja državljanov o poteku osebnih dokumentov

Ministrstvo za notranje zadeve je že v mesecu maju 2013 pričelo s pisnim obveščanjem državljanov o poteku potnih listov in osebnih izkaznic. Obveščanje poteka mesečno (vsak drugi teden v mesecu); in sicer za vse potne liste in osebne izkaznice, ki bodo potekli v naslednjem mesecu. S 1. junijem se je pričelo tudi z obveščanjem državljanov o poteku vozniških ter prometnih dovoljenj. Obveščanje o poteku vozniških dovoljenj poteka na način, kot tudi obveščanje o poteku osebne izkaznice in potnega lista, in sicer tako, da državljane o poteku veljavnosti prometnih dovoljenj obveščajo upravne enote 8. dan po datumu poteka veljavnosti prometnega dovoljenja. Državljani se tako izogneju plačilu kazni, državna uprava pa ima manj stroškov z izvajanjem prekrškovnih postopkov.