Oddajte pobudo

Pomembnost uporabniške izkušnje pri uvajanju državnih storitev

Se soočate z:
  • nejasnimi in preobširnimi navodili/informacijami,
  • neizvedljivim e-poslovanjem,
  • dolgotrajnimi postopki (pridobitev gradbenega dovoljenja, vodovarstvenega dovoljenja),
  • prevelikim številom obrazcev in vlog (otroški dodatek, …).
Veliko število podjetji in državljanov se v Sloveniji vsakodnevno poslužuje vsaj ene izmed tovrstnih aktivnosti, ki jim dodatno otežujejo poslovanje in vsakodnevno življenje. Te in podobne težave bi bilo mogoče rešiti s spremljanjem in analiziranjem državnih storitev, ter omogočiti prilagoditev storitev, ki jih ponujajo posamezniku, in sicer glede na njegove individualne potrebe oziroma preference, kar se imenuje UPORABNIŠKA IZKUŠNJA.UPORABNIŠKA IZKUŠNJA je način, kako oseba čuti ob uporabi izdelka, sistema ali storitev. Poudarja izkustvene, čustveno, smiselne in koristne vidike interakcije človek-računalnik in tudi dojemanje neke osebe o praktičnih vidikih, kot so uporabnost, enostavnost uporabe in učinkovitost sistema. Uporabniška izkušnja je subjektivni značaj, saj gre za čustva posameznika in misli o sistemu. Dobra uporabniška izkušnja je tako zelo pomembna in je tesno povezana z motiviranostjo uporabnika za uporabo spletnih storitev in poslovanja. Državni spletni portali naj bi bili tako usmerjeni v zagotavljanje elektronskih storitev in poslovanja,  informacije naj se podajajo jasno, na enem mestu in uporabniku prijazno, obrazci, vloge in navodila za izpolnjevanje le-teh pa naj bodo označeni pregledno. Kako pomembna je uporabniška izkušnja tudi za državne storitve pa si lahko ogledate tukaj. Na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo se omenjene problematike zavedamo in se borimo za izboljšanje.  S sprejetjem Akcijskega programa za odpravo administrativnih bremen za 25% do leta 2012 se v slovenski prostor vnaša nova miselnost priprave boljših predpisov, katerega del je tudi odprava administrativnih bremen in poenostavitev postopkov. Tako je glavni cilj programa, da se v slovenski zakonodaji do konca leta 2012 odpravijo administrativna bremena v višini 25 %. Zavedamo se, da je poleg že obstoječih bremen potrebno pozornost nameniti tudi preprečevanju novih obveznosti, kar skušamo zagotavljati s t.i. PPP (presoja posledic predpisov).

Za poslovne subjekte in državljane se na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo sicer že od leta 2005 izvaja projekt odprave administrativnih ovir, čigar rezultati vplivajo na gospodarstvo in širše.