Oddajte pobudo

Poenotenje elektronske vloge prijava za vpis v visoko šolstvo s postopkom priznavanja izobraževanja za namen izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republike Slovenije

Od študijskega leto 2016/2017 je v uporabi enotna elektronska vloga prijave za vpis in priznavanje izobraževanja za vpis v visoko šolstvo. Novost je uvedba enotnega elektronskega obrazca, ki pomeni poenostavitev dveh obrazcev v eno vlogo za dva postopka.

Spremembe so vplivale na vse fizične osebe s tujo izobrazbo, ki se prijavljajo na vpis v visokošolske študijske programe (dodiplomski in podiplomski študij) v Republiki Sloveniji in postopek priznavanja tujega izobraževalnega procesa.

V letu 2017 je bila kot dodatna upravna poenostavitev za prijavitelje uvedena enotna kontaktna točka(telefon in e-pošta). Poenostavitev je doprinesla med drugim enotne roke za oddajo in skupna navodila za prijavitelje.

Za izvedbo poenostavitev sta bili potrebni dve dejavnosti:

Dosežene spremembe:

  • zmanjšanje stroška celotnega vpisa postopka,
  • poenostavitev študijskih vpisnih programov za tuje študente v Republiki Sloveniji,
  • narejen prehod iz papirnega obrazca za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v RS v elektronsko obliko s čimer se doseže postopek modernizacije in digitalizacije.

V okviru evalvacije ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov, ki je bila pripravljena na Ministrstvu za javno upravo, se ocenjuje, da bo skupno letno znižanje administrativnih bremen znašalo 237.416,33 EUR (znesek je odvisen od števila prijaviteljev v določenem študijskem letu).

Evalvacija ukrepa "Poenotenje elektronske vloge prijava za vpis v visoko šolstvo s postopkom priznavanja izobraževanja za namen izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republike Slovenije" je objavljena na naši spletni strani.