Oddajte pobudo

Poenostavljeno iskanje ustreznega zavarovanja v postopkih M-2, M-3 in odjava M12

Na portalu e-VEM (SPOT) je z današnjim dnem v veljavo stopila sprememba v postopkih:

M-2 – Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj,
M-3 – Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih in
M12 – Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Sprememba se nanaša na poenostavitev iskanja zavarovanja, saj registrska številka ni več obvezen podatek pri vnosu iskalnih kriterijev.
 
Na podlagi pobud uporabnikov in v cilju poenostavitev e-storitev, je bila v sodelovanju z Ministrstvom  za javno upravo in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izvedena nadgradnja portala e-VEM in informacijskega sistema na ZZZS.
 
S tem je poenostavljeno urejanje sprememb in odjav iz obveznih socialnih zavarovanj, saj poslovni subjekti registrske številke, ki jo določi ZZZS, največkrat nimajo zabeležene. Iskanje registrske številke, urejanje in obravnava omenjenih vlog se je s tem podaljšala, uporabnikom pa povzročala precejšnjo oviro pri urejanju zavarovanj za svoje zaposlene.
 
Ministrstvo za javno upravo in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije napovedujeta, da so v pripravi poenostavitve tudi v postopkih prijav v obvezno socialno zavarovanje (postopek M-1) in v postopku prijave zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (postopek M12 prijava). Izvedbo nadgradnje, s katero vpis registrske številke v postopkih M-1 in prijava v M12, ne bo več obvezna, načrtujemo v prihodnjih mesecih.

Vir: Portal SPOT, 5. 6. 2019