Oddajte pobudo

Poenostavitve postopkov subvencioniranja dijaških in študentskih vozovnic

Skozi spremembo Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS št. 56/2012) je za veliko večino dijakov in študentov cena mesečne vozovnice bistveno nižja kot pred spremembo, zaradi česar se pričakuje povečano število potnikov, kar bo imelo pozitivne multiplikativne učinke na področju doseganja ciljev okoljske politike, zaradi poenotenega sistema pa bo možen večji nadzor in transparentnost porabe javnih sredstev. Za povprečnega dijaka oz. študenta so se letni stroški v prvem razredu oddaljenosti zmanjšali za 842,20 EUR za železniške in 1.399,28 EUR za avtobusne prevoze.