Oddajte pobudo

Poenostavitve na področju pirotehničnih izdelkov

S spremembo Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki, se je ukinil datumsko določen čas (od 1. decembra do 10. januarja) prodaje pirotehničnih izdelkov iz zabojnikov ter je tako omogočeno postavitev zabojnika in prodajo pirotehničnih izdelkov za čas, določen v pogodbi z lastnikom ali upravljavcem zemljišča o postavitvi zabojnika na zemljišču (vendar največ za pet let), na katerem ga prodajalec namerava postaviti. Na podlagi spremembe uredbe bo potrebno ob vsakokratni ponovni postavitvi zabojnika na isti lokaciji v času veljavnosti dovoljenja za prodajo pirotehničnih izdelkov, najkasneje v dveh delovnih dneh le to priglasiti pristojni upravni enoti.