Oddajte pobudo

Poenostavitev vstopnih pogojev za opravljanje dejavnosti na trgu

Doseganji rezultati kažejo na to, da so se poenostavili pogoji za vstop na trg za obrtne dejavnosti, kar smo dosegli s spremembami Obrtnega zakona, pri čemer se ja dalo prednost znanju in izkušnjam pred formalizmi. Ukinjeno je obvezno članstvo, ukinile so se obrti podobne dejavnosti, prav tako se je zmanjšalo število obrtnih dejavnosti, za katere bo potrebno pridobiti obrtno dovoljenje. Največji premik je bil izveden na področju obrtnih dejavnosti. Sprejeta je bila novela obrtnega zakona in nova uredba, ki določa vstopne regulacije za seznam obrtnih dejavnosti. Število vstopnih regulacij se je zmanjšalo iz 64 na 25.