Oddajte pobudo

Poenostavitev ureditve mednarodnega dedovanja

Svet ministrov za pravosodje EU je 7.6.2012, sprejel predlog Evropske komisije za poenostavitev ureditve mednarodnega dedovanja. Predlogi Evropkse komisije bodo zmanjšali pravno breme v primeru smrti družinskega člana, ki ima lastnino v drugi državi članici EU. Po objavi v Uradnem listu EU, predvidoma v nekaj tednih, bodo imele države članice na voljo tri leta za uskladitev nacionalne zakonodaje, tako da bodo novi predpisi EU o dedovanju začeli veljati. "V drugi državi članici EU živi približno 12,3 milijona Evropejcev in vsako leto se obravnava približno 450.000 mednarodnih primerov dedovanja v skupni vrednosti več kot 120 milijard evrov. Zdaj različni predpisi o pristojnosti in pravu, ki se uporabljajo v 27 državah članicah EU, povzročajo pravne težave žalujočim družinam". S podporo Evropskega sveta novim predpisom EU, se bo zagotovila pravna varnost za tiske, ki se soočajo z mednarodnim dedovanjem. Odločitev bo spodbudila bistveno poenostavitev ureditve mednarodnega dedovanja, saj bo uvedla enotno merilo za določanje pristojnosti in prava, ki se uporablja za čezmejno dedovanje, to je običajno prebivališče pokojnika. Državljanom bo omogočila, da svoje dedovanje načrtujejo vnaprej s popolno pravno varnostjo. Sprejetje predloga je podlaga za uvedbo evropskega potrdila o dedovanju, ki bo dediču ali upravitelju dediščine omogočilo. da brez dodatnih formalnosti uveljavlja svoj status po vsej EU. To bo precej izboljšalo trenutno stanje, ko ljudje včasih težko uveljavljajo svoje pravice.  S sprejetjem predloga bodo postopki hitrejši, stroški pa manjši. Vir: spletna stran Evropske komisije, junij 2012