Oddajte pobudo

Poenostavitev pridobivanja EMŠO številke za tuje udeležence vzgoje in izobraževanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pred časom že vzpostavilo informacijski sistem CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja), z namenom ugotavljanja upravičenosti pravic udeležencev izobraževanja in drugih pravic financiranih iz javnih sredstev, za spremljanje delovanja izobraževalnega sistema in načrtovanje novih politik na tem področju ter za analitično-raziskovalne in statistične namene. 
V letu 2018 je bila uvedena nadgradnja aplikacije CEUVIZ, ki je pomenila veliko spremembo v poenostavitvi in razbremenitvi pridobivanja EMŠO številke za tuje udeležence vzgoje in izobraževanja. Tujim državljanom je že pri samem vpisu na osnovnošolsko, srednješolsko in višje strokovno izobraževanje omogočen takojšen prevzem EMŠO na CRP (Centralni register prebivalstva).
 
Na podlagi pridobljenih podatkov o populaciji in stroškovnih parametrov na strani nadgradnje aplikacije CEUVIZ, ki jih je imelo Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport, zaradi možnosti kreiranje EMŠO številke pri takojšnjem vpisu tujih udeležencev vzgoje in izobraževanja se ocenjuje, da bodo skupni prihranki iz naslova ukinjenih obveznosti na strani šolajoče populacije, razbremenitev zaposlenih v upravnih enotah, MNZ in šolskih zavodov znašali 25.965,37 EUR na letni ravni.

Spremembe pri izvedbi informacijskih obveznosti vseh deležnikov kažejo, da je poenostavitev nastala predvsem zaradi:
•    poenostavitve procesov,
•    pridobivanje podatka o EMŠO številki avtomatsko na šolskih zavodih,
•    razvoja učinkovitih informacijsko-komunikacijskih rešitev in storitev,
•    približanja storitev uporabnikom.

Več podrobnosti lahko preverite v evalvacijskem poročilu.