Oddajte pobudo

Poenostavitev pravil računovodenja in ugotavljanja davčne osnove za mikro in mala podjetja ter sprememba predpisov, ki urejajo firmo

Ukrepa sta realizirana z novelo Zakona o gospodarskih družbah z dne 24. 7. 2015 (Ul RS št: 55/15). Na podlagi spremenjene zakonodaje je omogočen poseben režim za mikro družbe s poenostavljenimi pravili glede računovodenja in ugotavljanjem davčne osnove. Prav tako se omili zahteve za uporabo slovenskega jezika pri imenu podjetja, kar je pomembno predvsem z vidika sodelovanja poslovnih subjektov s tujino in njihovega ustanavljanja s strani tujcev v Sloveniji (prost pretok, blaga, ljudi in storitev). Prejšnja ureditev je namreč ovirala gospodarsko sodelovanje in razvoj ter povzročala nejevoljo pri strankah.