Oddajte pobudo

Poenostavitev postopkov na področju Zakona o vodah in Zakona o ohranjanju narave

Osnovni namen noveliranja Zakona o vodah je odpraviti administrativne ovire z namenom zagotovitve boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti. Predlagani zakon se tako nanaša na osnovni področji, kjer prihaja do največjih zaostankov in postopkovnih ovir, to sta področji izdaje vodnega soglasja in vodne pravice. Osnovni namen noveliranja Zakona o ohranjanju narave je odprava administrativnih ovir in bremen ter poenostavitev nekaterih postopkov z namenom zagotovitve boljšega zakonodajnega okolja ob enakem učinku na področju ohranjanja narave, uskladitev s spremembami sistemske zakonodaje, manjše uskladitve z EU predpisi in ureditev vožnje v naravnem okolju z vozili na motorni pogon. V obeh primerih ne gre za konceptualne spremembe, pač pa za poenostavitve/opustitve določenih postopkov brez škode za varovanje voda oz. narave. Rezultat bo zmanjšanje cca. 4500 upravnih postopkov.