Oddajte pobudo

Poenostavitev postopka prijave v obvezna socialna zavarovanja

Leta 2008 se je ukinila krajevna  pristojnost vlaganja prijav v zavarovanja, ki je v praksi največ težav povzročala poslovnim subjektom pri denimo spremembah sedeža podjetja, za kar je moral  delodajalec  vse  delavce  najprej  odjaviti na ZZZS po krajevni pristojnosti trenutnega sedeža podjetja in nato vse delavce ponovno prijaviti  na ZZZS po krajevni pristojnosti novega sedeža podjetja. V nadaljevanju se je vzpostavila možnost elektronskega vlaganja prijav v obvezna socialna zavarovanja, vendar ni bila obvezna.

Z zadnjimi spremembami ZMEPIZ se je tako uvedla  obvezna elektronska prijava v obvezna socialna zavarovanja,  in  sicer tako za vse pravne kot tudi za vse fizične osebe, s čimer bo olajšano poslovanje zavezancev za vlaganje teh prijav, predvsem poslovnih  subjektov  v  gospodarstvu  in  v  negospodarstvu.

Višina prihranka v primeru, da vsi uporabljajo elektronsko pot (+ odprava krajevne pristojnosti) 6.407.883,55 €Višina prihranka v primeru 80% uporabe elektronske poti (+ odprava krajevne pristojnosti 5.208.502,69 €