Oddajte pobudo

Podjetja s sistemom e-VEM letno prihranijo okoli 1,6 milijona evrov

Portal e-VEM (vse na enem mestu) ponuja brezplačno in enostavnejše opravljanje storitev javne uprave za podjetja in podjetnike preko spleta, med drugim registracijo novih podjetij ali samostojnih podjetnikov, urejanje davčnih podatkov in urejanje socialnih zavarovanj.
Za končne uporabnike so v letu 2014 predvidene tri glavne novosti Na Ministrstvu za notranje zadeve bo prek portala e-VEM omogočeno vlaganje zahtevkov za izplačilo nadomestila plače. Nadgradil se bo tudi postopek prijav v obvezna socialna zavarovanja in postopek prijave prostega delovnega mesta, in sicer tako, da jih bodo poleg samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb lahko uporabljali tudi vsi ostali subjekti vpisani v poslovni register. Uporabniki bodo preko portala e-VEM najkasneje do konca leta lahko izvajali tudi postopek prijave nezgode poškodbe pri delu inšpektoratu za delo ter izvedli prijavo v socialno zavarovanja za družbenike podjetij. Portal e-VEM je tudi v preteklem letu doživel nekaj sprememb - med drugim je bil omogočen postopek odjave iz zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Druge spremembe pa so bile bile večinoma posledice zakonodajnih sprememb in zahtev pristojnih organov ter predlogov uporabnikov po dopolnitvah in popravkih obstoječih postopkov.
Lani skoraj 14.000 novih uporabnikov oz. več kot 1000 elektronskih postopkov na dan Po podatkih je storitve e-VEM do konca lanskega leta uporabljalo 139.419 uporabnikov, kar je 13.772 uporabnikov več kot ob koncu leta 2012. Spletne strani e-VEM v povprečju zabeležijo 40.000 obiskov na mesec oz. približno 2000 obiskov na dan. V letu 2012 je bilo prek portala uspešno izvedenih 261.779 elektronskih postopkov, v letu 2013 do vključno 22. decembra pa 237.529 postopkov. V letu 2012 podjetja s sistemom e-VEM prihranila 1,6 milijona evrov Po ocenah so podjetja v letu 2012 na račun delovanja portala e-VEM prihranila približno 1,6 milijona evrov. Ocena je osnovana na oceni razlike med skupnimi stroški, ki jih ima uporabnik z oddajo papirnatega obrazca in stroški z elektronskim obrazcem. Pri tem so za izračun upoštevali čas za izpolnjevanje obrazca, stroške papirja za tiskanje, stroške kuverte in priporočene pošiljke. Za osnovno vzdrževanje in redno zagotavljanje operativnosti delovanja celotnega sistema, ki vključuje tudi zagotovitev podpore uporabnikom, je bilo lani sicer porabljenih 327.888 evrov, za razvoj novih rešitev pa 107.134 evrov. V okviru finančne perspektive 2014-2020 fokus na celostnih rešitvah Od leta 2014 dalje želi ministrstvo s projektom vzpostavitve Enotne poslovne vstopne točke (EPT) prispevati k učinkovitejšemu poslovanju, prihranku v času, znižanju stroškov, racionalizaciji delovanja javne uprave ter večji preglednosti informacij in podatkov o poslovanju poslovnih subjektov. S projektom EPT bodo uporabnikom zagotovljene vse informacije v zvezi s procesom poslovanja in poročanja na enem mestu, zagotovljena bo tudi podpora splošnih obveznih poročanj. Poleg tega bodo v sklopu projekta standarizirani tudi obrazci in poročila, zagotovljena pa bosta tudi enoten vpogleda v podatke ter izmenjava podatkov med pristojnimi organi.
Projekt bo tako služil kot osnova za deljenje informacij o opravljenih nadzorih nad posameznimi poslovnimi subjekti med pristojnimi organi, med drugimi inšpekcijskimi službami, pri čemer bomo z omenjenim prispevali h kakovostnejšemu opravljanju nadzora nad subjekti s ponovno uporabo že posredovanih informacij, ki jih je pridobila posamezna inšpekcijska služba ali predhodno posredoval državnim organom poslovni subjekt. Vir: STA, 4. 1. 2013