Oddajte pobudo

Pobuda za odpravo dodatnih administrativnih ovir

Na Ministrstvo za notranje zadeve smo v preteklih dneh prejeli večje število pobud oziroma predlogov, ki se navezujejo na Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu. Pobudniki navajajo, da spremembe, ki so jih doletele z novim poročanjem v letu 2014 za njih predstavljajo bistveno več administriranja kot do sedaj. Kot navajajo podjetniki jih dodatne zahteve  močno obremenjujejo in zavirajo razvoj njihovega podjetništva. Na ministrstvu smo pobude združili in takoj posredovali v odziv organu pristojnemu za predpis, Ministrstvu za finance in Davčni upravi RS. Prav tako se je v tem času na ministrstvu pripravila kratka analiza obstoječega stanja z možnimi predlogi za poenostavitev novega pravilnika, in sicer, da se rok predložitve podatkov spremeni tako, da bodo lahko zavezanci poročali o izplačilu dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo skupaj s podatki o izplačilu plač za pretekli mesec. V prihodnjih dneh bo na omenjeno temo s predstavniki Ministrstva za finance sklican sestanek, kjer se bodo predstavili predlogi za spremembo Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.