Oddajte pobudo

Po novem omogočen vpis rojstva v matični register v UKC Ljubljana

S tem želi Upravna enota Ljubljana staršem ob rojstvu otroka omogočiti, da se opravi večji del formalnih postopkov, povezanih z vpisom novorojenca v matični register, že v času bivanja v porodnišnici. Matičarke Upravne enote Ljubljana bodo v prostorih porodnišnice poslovale od ponedeljka do petka med 8.00 do 15.00 uro. Kot je v uvodnem nagovoru poudarila državna sekretarka MNZ mag. Renata Zatler "gre za projekt, ki prinaša pozitivne učinke tako na strani uporabnikov kot tudi na strani javne uprave. Pri tem sta se povezali dve instituciji z namenom, da bi bila storitev še bolj učinkovita in bi se še bolj približala uporabnikom, obenem pa odprtje pisarne v prostorih porodnišnice pomeni tudi racionalizacijo v delovanju uprave. Vse bo opravljeno na enem mestu, hitro, kakovostno in ceneje. Podobno, kot je to praksa v drugih razvitih državah, bodo starši poslej prejeli enotno matično številko in izpisek o rojstvu otroka iz matičnega registra že med bivanjem oziroma pred odhodom iz porodnišnice." Za vpis rojstva novorojenca v matični register in za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu je potrebno izpolniti izjavo o določitvi otrokovega osebnega imena in izjavo o prijavi stalnega prebivališča. Oba obrazca, ki ju starši dobijo po porodu na oddelku, morajo izpolniti in podpisati ter oddali matičarki v porodnišnici. Matičarka bo po prejemu obeh izjav otroka vpisala v matični register, uredila prijavo njegovega stalnega prebivališče in staršem izdala izpisek iz matičnega registra o rojstvu. Matičarke, ki so v tem tednu že pričele z delom v na novo odprtih prostorih, so staršem na voljo za dodatne informacije – na oddelku D, v tretjem nadstropju, ali pa na tel.št.(01) 522 6154. Odprtja pisarne sta se poleg vodstva in predstavnikov UKC Ljubljana udeležila tudi državna sekretarka Ministrstva za zdravje Brigita Čokl in načelnik upravne enote Ljubljana, mag. Dušan Verbič. Projekt "Elektronska prijava rojstva v porodnišnicah", v katerega so vključeni predstavniki Ministrstva za zdravje, Inštituta za varovanje zdravja, Ministrstva za notranje zadeve in Statističnega urada RS, deluje od leta 2007, ko je z uporabo tega sistema kot prvi pričel UKC Maribor. UKC Ljubljana je v elektronsko prijavo rojstev vključen od leta 2008 dalje.

Elektronska prijava rojstev prinaša vrsto prednosti, tako pri samem delu v porodnišnicah kot tudi pri delu na upravnih enotah. Novorojenček že v porodnišnici prejme enotno matično številko občana, podatki pa so zaradi neposrednega računalniškega povezovanja takoj dostopni. S tem se zmanjša obseg ročnega dela, obenem pa sistem predstavlja korak bližje k prijazni javni upravi, saj je staršem prihranjena pot na upravno enoto, skrajšan pa je tudi čas pridobitve zdravstvene izkaznice in ostalih dokumentov. Zaradi krajšega postopka prijave rojstva in hitreje dostopnih podatkov je novost prinesla prihranke na področjih zdravstva, notranjih zadev, socialnega varstva ter na ostalih področjih javne uprave in e-uprave, kjer so podatki o novorojenčku potrebni čim prej po rojstvu. Vir: Spletna stran MNZ