Oddajte pobudo

Osem novosti za podjetnike, ki prihajajo v letu 2016

Novosti za podjetnike

Podjetniki: en račun, a kakšen?

Tisti, ki samostojno opravljate dejavnost, imate lahko teoretično po novem zakonu o davčnem postopku, ki velja od 15. decembra, le en transakcijski račun; torej ne bo treba več imeti ločenega osebnega in poslovnega računa. Vodenje osebnega stane na mesec nekje med dobrim evrom in dvema, vodenje poslovnega pa od 3 do 5 ali celo 6 krat več, torej med 6 in 10 evri. A, preverite pri svoji banki, ali to lahko v resnici in tudi v praksi naredite že zdaj. Kot so nam sporočili z Unicredita, zadeve prav zdaj urejajo. Torej, preverite, ali boste lahko imeli osebni račun in ali bo ta imel nekatere značilnosti poslovnega. Denimo, osebni ima oznako A - torej na AJPES ni javen. Načeloma imajo poslovni subjekti, že zaradi izračunavanja bonitetnih ocen, javne račune. Torej z oznako T. Ali bo torej po novem v resnici osebni račun poslovni, ne glede na to, kako se bo imenoval? Bo zato kaj dražji? Morda.

Na finančnem ministrstvu namreč pojasnjujejo, da zakon o davčnem postopku po novem določa, da ima lahko samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, samo en račun. A ne omenjeni zakon ne kakšen drug zakon ne opredeljuje vrste računa v smislu osebnega in poslovnega - v tem primeru gre za poslovne produkte bank. Na NLB pravijo, da gre za poslovni osebni račun. In obljubljajo, da bo tarifa enaka kot za osebni račun. Torej se podjetnik sicer lahko odloči le za en račun in ga bo lahko uporabljal v poslovne in zasebne namene (kar pomeni tudi več dela za računovodje, če ga podjetnik ima; torej bo imel tudi računovodja vpogled v njegovo zasebno porabo). V tem primeru pa bo zaradi varnosti pravnega prometa ta transakcijski račun - kakorkoli se bo že imenoval - postal podatek, ki v kontekstu opravljanja poslovne dejavnosti ne bo predmet varstva po določbah zakona o varstvu osebnih podatkov, pravijo na ministrstvu. Glede na določbe zakona o plačilnih storitvah in sistemih pa bo tudi postal del registra transakcijskih računov, ki je javno dostopen.

Davčne izvršbe: država bo imela lažje delo
Banke oziroma hranilnice bodo morale FURSu predlagati podatke o depozitu davčnega dolžnika, FURS pa bo odločil, ali bo nadaljeval davčno izvršbo na druge, za davčnega zavezanca manj ugodne in praviloma dražje predmete davčne izvršbe (premičnine, denarne terjatve, nepremičnine, vrednostne papirje . . .), če vezana sredstva ne zadoščajo za poplačilo davka ali če bi davčna izvršba po sprostitvi teh sredstev že zastarala. Davčni organ lahko proda sporne zarubljene stvari pred koncem postopka pred sodiščem, če gre za hitro pokvarljivo blago, je hramba povezana z nesorazmernimi stroški ali se vrednost premičnine znižuje. Če je izvršba iz premoženja dolžnika nosilca kmetije neuspešna, se davek lahko izterja tudi od članov kmečkega gospodinjstva (poroštvo).

Več pobota, obročna plačila  
Razširila se bo možnost pobota davkov in drugih nedavčnih denarnih terjatev (globe, stroški postopka ...) s preveč plačanimi prispevki ali davki. Davčni zavezanec bo lahko uveljavljal dejanske stroške prevoza in prenočitev že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine, kot to velja za vzdrževane družinske člane (zdaj lahko zavezanci te stroške uveljavljajo šele v ugovoru). Vinarjem in oljarjem ne bo več treba prijavljati parcelnih številk zemljišč, podatki so na GURSu. FURS bo lahko pri preventivnem finančnem prestrukturiranju dovolil obročno plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih. Ob predložitvi ustreznega zavarovanja se podaljšuje obdobje odloga oziroma obročnega plačila davčnega dolga z 12 na 24 mesecev. Po vzoru davkov, ki so prihodek državnega proračuna (zanje velja omejitev 10 evrov), se tudi za davke, ki so prihodek proračunov lokalnih skupnosti, določi, da se davek ne odmeri, če ne presega pet evrov.

Dohodnina: nekaj prihranka za srednji razred
Če imate vsaj približno povprečno plačo in pol, bo ta neto na mesec višja za 17 evrov ali za 202 evra na leto. Natančneje: 202 evra na leto več bodo dobili tisti z neto plačo med 1.573 in 4.056 evri, če nimajo dodatnih olajšav. Gre sicer za začasen, dvoletni ukrep, ki ga morajo potrditi še poslanci. Pravo davčno reformo naj bi v tem času še pripravili. In davke bodo, tako kot skoraj vsako leto ali dve, spet prenovili. Ob tem pa še vedno ostaja 50-odstotni dohodninski razred, čeprav je finančni minister Dušan Mramor poleti obljubljal, da ga bo odpravil.

Davčne blagajne: bodo sploh delovale?
Davčno potrjevanje računov bo obvezno od 2. januarja 2016, od 1. decembra pa lahko vsi, ki poslujete z gotovino (za vse bodo namreč te blagajne obvezne), preizkusno davčno potrjujete račune. Kar pomeni, da bo vaša davčna blagajna, če ste uredili vse, kar te blagajne za svoje delovanje potrebujejo, lahko že komunicirala z informacijskim sistemom finančne uprave. Teoretično. Poznavalci namreč že opozarjajo, da se v praksi lahko pojavljajo težave - tudi zaradi programske opreme. Kdor izdaja malo računov, bo lahko uporabljal FURSovo brezplačno mini blagajno prek te bo mogoče tudi potrjevati račune, izdane iz vezane knjige. Pred začetkom davčnega potrjevanja, tudi poskusnega, sta neizogibna dva koraka, tretji do januarja ni obvezen, je pa priporočljiv. Prvi korak pred začetkom uporabe davčne blagajne je pridobitev namenskega digitalnega potrdila. Potrebujete ga tudi, če boste račune izdajali iz vezane knjige in jih boste potrjevali v FURSovi mini blagajni. To je posebno novo digitalno potrdilo, brezplačno, namenjeno izključno davčnemu potrjevanju računov. Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila dobite na portalu eDavki, in sicer pod DPR-PridobitevDP. Gre za hiter postopek, pravijo na FURSu, ki vas na koncu pripelje na spletni portal ministrstva za javno upravo, kjer namensko digitalno potrdilo tudi prevzamete.

Še en pomemben korak - poročanje o poslovnih prostorih: prav tako ne boste mogli davčno potrjevati računov, če ne boste poslali na FURS podatkov o poslovnem prostoru oziroma poslovnih prostorih, v katerih izdajate račune. To morate storiti pred začetkom izdajanja računov z davčnim potrjevanjem. Če od 2. januarja 2016 ne boste imeli internega akta, v katerem boste določili pravil o izdajanju računov, tudi oznako poslovnega prostora in naprave, iz katere izdajate račune, je zagrožena kazen od štiri do 75 tisoč evrov za pravne osebe in do 50 tisoč evrov za samostojne podjetnike. Interni akt boste morali imeti tudi tisti, ki boste račune izdajali iz vezane knjige.

Informativni izračuni dohodnine za vse  
Davčni organ bo vsem davčnim zavezancem sestavil informativni izračun dohodnine (zdaj so veljale izjeme za nekatere upokojence in za tiste, katerih dohodki niso presegali splošne olajšave (3.302,70 evra); so pa morali ti potem, če so imeli med letom dodatne zaslužke, sami vlagati napovedi). To bo Furs stalo dodatnih 230 tisoč evrov. To pomeni, da bodo tisti z nižjimi zaslužki, obdavčljivimi z dohodnino, lahko takoj videli, ali lahko zahtevajo morebitno preplačano akontacijo dohodnine med letom nazaj (če torej zaslužki niso presegali splošne olajšave, pa so akontacijo vseeno plačevali).

Enotnejši datumi za oddajanje napovedi
Datumi za oddajanje napovedi za zaslužke v letu 2016 bodo enotnejši. A pazite, te napovedi boste vlagali šele v letu 2017. Tudi dohodke iz oddajanja premoženja v najem se bo napovedovalo konec februarja (do zdaj, torej še leta 2016 za zaslužke v letu 2015, do 15. januarja). Torej na isti datum kot napoved za odmero dohodnine od obresti, dividend oziroma kapitalskih dobičkov. Izjeme sicer so še vedno, denimo dobiček od kapitala odsvojitve oziroma prodaje nepremičnine se mora še napovedati v 15 dneh od prodaje nepremičnine.

Več izbire za varčevanje za starost  
Po novem letu bodo predvidoma vsi ponudniki dodatnih pokojninskih zavarovanj (zavarovalnice in pokojninske družbe) ponujali tudi varčevanje oziroma zavarovanje za pokojninsko rento v skladih življenjskega cikla. Gre sicer za bolj tvegano obliko zavarovanja, saj v mlajših letih varčujete v bolj »adrenalinskih« naložbah (denimo delnicah), a imate po drugi strani tudi več možnosti za zaslužek. Še vedno boste sicer svoje prihranke lahko vlagali v sklade z zajamčenim donosom, a boste, tudi po konservativnejših izračunih, predvidoma zaslužili približno tretjino manj.

Kaj lahko še pričakujemo prihodnje leto?

1. OBDAVČITEV NEPREMIČNIN
Bolj bo jasno, ali in če bomo dobili davek na nepremičnine. Če tega ne bo in bo torej ostalo aktualno sedanje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, lahko pričakujete, da bo sistem nekoliko posodobljen, spremenjen. Občine že zdaj preverjajo svoje podatke in jih primerjajo s tistimi na geodetski upravi. Tudi zato ste nekateri že letos dobili višje položnice za nadomestilo kot prejšnja leta.

2. BENCINSKI CENT
Ministrstvo za infrastrukturo bo skupaj z nacionalnim programom izgradnje infrastrukture v prihodnjem obdobju vladi predlagalo uvedbo infrastrukturnega oziroma bencinskega centa. Dokument naj bi bil na vladni mizi februarja, nato pa bo o njem odločal še državni zbor. Infrastrukturni cent oziroma bencinski cent bi lahko uvedli do poletja. Sicer pa država na leto pobere več letne dajatve za uporabo cest, kot v ceste vloži. V

3.AIRBNB
Oddajate stanovanje prek spletnega portala Airbnb? Potem veste - če ste poštenjak, torej plačujete davke in prijavljate goste, vas ob vsej birokraciji boli glava. Lahko pa, da niti dovoljenja sosedov ne dobite ali da se vam ob vseh komplikacijah tako zelo »zmeša«, da se posla ne greste oziroma se ga greste - na črno. Država naj bi tako prihodnje leto uvedla nekaj poenostavitev.

Avtor: Tanja Smrekar

Vir: Finance, 29. 12. 2015