Oddajte pobudo

Omogočen vpis rojstva v matični register v UKC Ljubljana

Projekt "Elektronska prijava rojstva v porodnišnicah", v katerega so vključeni predstavniki Ministrstva za zdravje, Inštituta za varovanje zdravja, Ministrstva za notranje zadeve in Statističnega urada RS, deluje od leta 2007, ko je z uporabo tega sistema kot prvi pričel UKC Maribor. UKC Ljubljana je v elektronsko prijavo rojstev vključen od leta 2008 dalje.

Elektronska prijava rojstev prinaša vrsto prednosti, tako pri samem delu v porodnišnicah kot tudi pri delu na upravnih enotah. Novorojenček že v porodnišnici prejme enotno matično številko občana, podatki pa so zaradi neposrednega računalniškega povezovanja takoj dostopni. S tem se zmanjša obseg ročnega dela, obenem pa sistem predstavlja korak bližje k prijazni javni upravi, saj je staršem prihranjena pot na upravno enoto, skrajšan pa je tudi čas pridobitve zdravstvene izkaznice in ostalih dokumentov. Zaradi krajšega postopka prijave rojstva in hitreje dostopnih podatkov je novost prinesla prihranke na področjih zdravstva, notranjih zadev, socialnega varstva ter na ostalih področjih javne uprave in e-uprave, kjer so podatki o novorojenčku potrebni čim prej po rojstvu.