Oddajte pobudo

Odprta platforma "Fit for Future" in javno povabilo k sodelovanju

Z namenom poenostavitve obstoječe zakonodaje EU, zmanjšanja upravno breme za državljane in podjetja ter spodbujanja sodelovanja javnosti pri pripravi zakonodaje na ravni EU je Evropska komisija odprla platformo "Fit for Future" (Pripravljeni na prihodnost).

Podpredsednik za medinstitucionalne odnose in predvidevanje Maroš Šefčovič je dejal: „Poenostavitev in zmanjšanje bremena, zlasti za MSP, bosta še zlasti pomembna po koncu pandemije COVID-19. Proučiti moramo, kako lahko digitalizacija pripomore k doseganju teh ciljev, pri tem pa zagotoviti, da bo naša zakonodaja še naprej usmerjena v prihodnost in primerna za soočanje z novimi izzivi.

Prvi korak k uspešno delujoči platformi je sestaviti ekipo z obsežnim strokovnim znanjem o izvajanju prava EU in sposobnostjo zastopanja interesov, ki so skupni različnim organizacijam deležnikov na njihovem področju.  Platforma Fit for Future bodo namreč sestavljali skupina vladnih predstavnikov in skupina deležnikov, nacionalni, regionalni in lokalni predstavniki držav članic, Odbor regij, Evropski ekonomsko-socialni odbor in skupine deležnikov s praktičnim strokovnim znanjem na različnih področjih politike.

Za vse, ki bi si želeli postati člani platforme je od včeraj naprej objavljeno povabilo k oddaji prijave za izbor strokovnjakov v skupino deležnikov v okviru platforme. Zastopali bodo podjetja, zlasti mala in srednja podjetja, socialne partnerje in organizacije civilne družbe, ki imajo neposredne izkušnje z uporabo zakonodaje Unije.

Prijave se lahko oddajo do 19. junija 2020. Dokumenti so na voljo tukaj.

Širša javnost bo lahko na platformi s predlogi prispevala k poenostavitvam in zmanjšanjem bremena. Že sedaj pa lahko državljani EU svoje poglede na obstoječe zakone in predloge za nove politike EU delijo tudi prek portala Povejte svoje mnenje.

Preberite več: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_832