Oddajte pobudo

Odpravljamo administrativne ovire in soustvarjamo boljše poslovno okolje

»Poenostavitev ocene tveganja za mala in srednja podjetja ter oblikovanje predlog, ki bodo omogočale podjetjem samoocenjevanje«, je ukrep, ki so ga te dni realizirali v okviru pristojnega Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v sodelovanju s socialnimi partnerji. V procesu realizacije ukrepa je v okviru medresorskega sodelovanja bilo aktivno vključeno tudi Ministrstvo za javno upravo. Pod okriljem projekta OiRA (OnlineInteractiveRiskAssessment) so na MDDSZ v sodelovanju s socialnimi partnerji pripravili brezplačno spletno orodje za ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu za mikro in mala podjetja. Na voljo so že posamezna orodja za delo v frizerski dejavnosti, mizarskih delavnicah, cestnem transportu in za delo v pisarnah, povezave na spletno orodje bodo na voljo v naslednjem tednu. V pripravi sta tudi orodji za oceno tveganj pri čiščenju poslovnih prostorov in v gradbeništvu. Spletna orodja so namenjena predvsem mikro in malim delodajalcem, ki si oceno z njim lahko izdelajo enostavno in brezplačno, pri ocenjevanju tveganj pa lahko sodelujejo tudi delavci. Orodje delodajalcu ponudi tudi konkretne ukrepe za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu.

Učinkovita, medresorsko usklajena in terminsko opredeljena realizacija ukrepov resorjev državne uprave, ki so za posamezen ukrep pristojni in zadolženi, je ključnega pomena za izboljšanje poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, zato slednje Vlada RS redno spremlja in nadzoruje preko Enotnega dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti. V dokumentu je na enem mestu združenih preko 250 ukrepov iz 11 strateških področij, slednji so poenoteni, pregledni, vanj pa so vključene tudi predlagane rešitve, nosilci ter roki realizacije posameznih ukrepov. K temu, da je pregled nad realizacijo ukrepov posameznih resorjev transparenten in ga lahko spremlja tudi zainteresirana javnost, pomembno prispeva tudi aplikacija »Realizacija ukrepov iz Enotnega dokumenta«, ki jo je pripravilo Ministrstvo za javno upravo (MJU). MJU pristojne resorje spodbuja k čimprejšnji realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta, istočasno pa se aktivno vključuje v proces medresorskegaa usklajevanja in pomaga v postopku realizacije omenjenih ukrepov.

Z vsakim realiziranim ukrepov iz Enotnega dokumenta se prispeva k vzpostavitvi boljšega poslovnega okolja in dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Več o odzivih na projekt OiRA lahko najdete na spletni strani MDDSZ. Vir: spletna stran MDDSZ, 19. 11. 2014