Oddajte pobudo

Odprava prijave kratkotrajnih del na višini

Po številnih opozorilih s strani obrtnikov in podjetnikov je Inšpektorat za delo odpravil prijavo kratkotrajnih del na višini, ki je predstavljala veliko birokratsko oviro za obrtnike in male podjetnike. Obveznost prijavljanja nevarnih del na višini je prenehala veljati konec leta 2013.

Inšpektorat RS za delo je 1. 3. 2013 pričel s kontrolo ustreznega izvajanja del na višini in obveznost prijave teh del. Kot nevarna dela je Inšpektorat opredelil izvajanje del na višini več kot 2 metra, pri čemer je izpostavil predvsem krovce, tesarje, kleparje, fasaderje in monterje oken. Globa v primeru neprijave del za delodajalca je znašala 2.000 do 40.000 evrov, za odgovorno osebo delodajalca pa od 500 do 4.000 evrov. Poudarjamo, da obveznost, ki izhaja iz 40. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in na podlagi katere je delodajalec dolžan pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni, o teh delih obvestiti inšpekcijo dela, ostaja v veljavi.