Oddajte pobudo

Odprava administrativnih ovir pri podeljevanju vodnih pravic in pridobivanju vodnih soglasji

Gre za spremembe veljavne zakonodaje, potrebne zaradi odprave administrativnih ovir. Predlagane spremembe in dopolnitve zakona uvajajo rešitve, katerih posledica bo razbremenitev več ravni odločanja na ravni podeljevanja vodnih pravic in poenostavitve postopka pridobivanja vodnega soglasja. Uvedba predlaganih rešitev bo pomenila pocenitev in poenostavitev postopkov, odpravljajo se administrativne ovire, ki so bile zaznane v praksi. Vlada Republike Slovenije je sprejela več sklepov, ki se nanašajo prav na področje zagotavljanja boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti, ki se nanašajo na skrajševanje postopkov podeljevanja vodnih pravic ter izdaje vodnih soglasij.