Oddajte pobudo

Oddajte svoj glas za projekt STOP birokraciji

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) je začela s kampanjo EU projekt, moj projekt 2017, katere del je tudi Ministrstvo za javno upravo.

S strani SVRK sta bila izbrana projekta STOP Birokraciji in Prenova sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja (POK). Sodelovanje v omenjeni kampanji je priložnost, da storitve projektov dodatno predstavimo in približamo vam državljanom.

Vabimo vas k glasovanju, da podprete oba projekta, ki sta zavedena pod zaporedno št. 31 in št. 42, ter s tem podprete delo Vlade RS. Svoj glas za enega izmed projektov lahko oddate do 8. maja 2017.

Najboljše izbrane projekte, po vašem izboru, boste lahko bolje spoznali 9. in 10. junija 2017 na dnevih odprtih vrat »EU projekt, moj projekt 2017«.

Vsi projekti so prispevali k boljšim pogojem za življenje državljank in državljanov - k zmanjševanju razlik v razvitosti med slovenskimi statističnimi regijami, dvigu konkurenčnosti in inovativnosti Slovenije, ustvarjanju pogojev za dvig dodane vrednosti, varovanju vodnih virov in kulturne dediščine, izkoriščanju čezmejnega podjetniškega potenciala, itd.

Več o projektu EU projekt, moj projekt.


Za sodelovanje pri podpori projektu STOP birokraciji se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo!