Oddajte pobudo

Objavljen je osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033

učenci v učilnici

Dokument opredeljuje strateške cilje, podcilje in ukrepe za izboljšanje slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema v naslednjem desetletju.

Skupina, sestavljena iz 56 strokovnjakov, je po več mesecih dela izdelala osnutek, ki vključuje 21 strateških ciljev, 51 podciljev in 284 ukrepov na šestih področjih, med drugim pa poudarja pomen varnega učnega okolja in strokovnega razvoja učiteljev.

Minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda, je povedal, da bo ministrstvo podrobno preučilo dokument in pripravilo akcijske načrte za uresničitev predlaganih ukrepov. Objavljene bodo tudi regijske razprave, kjer bodo deležniki lahko podali svoje pripombe in prispevali k oblikovanju končnega programa.