Oddajte pobudo

Obisk indijske delegacije na Ministrstvu za javno upravo

Indijski predstavniki so se seznanili z ukrepi, ki jih izvajamo v Sloveniji za vzpostavitev učinkovite in odzivne javne uprave kot temelja uspešnosti celotne države. Javno upravo želimo preoblikovati tako, da bo nudila visoko kakovostne storitve državljanom in prispevala h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Cilji razvoja javne uprave so sicer zajeti v strategiji »Javna uprava 2020« in v »Dvoletnem akcijskem načrtu za izvedbe strategije 2015 - 2016«, ki ju je vlada sprejela letos.

Prav tako smo indijskim kolegom predstavili aktivnosti Ministrstva za javno upravo na področju zagotavljanja boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja za razvoj gospodarstva ter zmanjšanja administrativnih ter zakonodajnih bremen. Ministrstvo na teh področjih izvaja številne projekte, zato so bili med drugim podrobneje predstavljeni Enotna zbirka ukrepov za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti, Aplikacija za spremljanje in realizacijo ukrepov, portal Stop birokraciji, Poslovni SOS, nadgradnja portala e-Vem in poslovni portal EUGO - Slovenia Business Point.

Na srečanju je sodeloval tudi predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije, ki je podrobneje predstavil delovanje spletne aplikacije Supervizor in na zanimiv način prikazal transakcije javnih institucij in družb v lasti države ter občin, ki se nanašajo na blago in storitve, plače, socialne prejemke, pokojnine, subvencije, štipendije ipd..

Indijski uradniki bodo v okviru študijskega obiska v Sloveniji, ki ga organizira Mednarodni center za promocijo podjetij ICPE, obiskali tudi nekatere druge institucije javne uprave.