Oddajte pobudo

Obeta se manj administracije za pridobitev gradbenih dovoljenj

Gradbena in prostorska zakonodaja
Po besedah MOP so cilji reforme zmanjšanje investicijskega tveganja, bolj prožno prostorsko načrtovanje, prehod na e-procese pri gradnji. Ključni poudarki predloga sprememb: 1. Izdaja gradbenega dovoljenja bo omejena na dokazovanje, ali je poseg v prostor ustrezen glede na prostorske akte in pravice stranskih udeležencev ( torej lastnikov nepremičnin, imetnikov služnostne pravice in lastnikov zemljišč, na katerih so predvideni dovozna cesta in komunalni priključki) 2. Načrti inštalacij, gradbenih konstrukcij in drugi elaborati, ki jih je sedaj treba priložiti za izdajo gradbenega dovoljenja, bodo potrebni šele v drugi fazi prijave začetka gradnje 3.  Za nezahtevne objekte bo obvezna prijava na občini, gradbenega dovoljenja pa ne bo več treba urejati pri upravni enoti (nezahtevni in enostavni objekti so denimo garaža, vetrolov, hlev, zimski in gostinski vrt, kapelica, nekatere vrste ograj, parkirišče, igrišče, bazen itd.) Po besedah MOP se bodo pripombe in predlogi na omenjene zakone zbiral še nekaj časa, četudi se javna razprava zaključuje konec tega tedna. Glede na predvideno časovnico bi lahko gradbene in prostorske novosti vlada obravnavala junija, državni zbor pa jeseni.  Vir: Večer, 17. 2. 2 Avtor: Nina Ambrož