Oddajte pobudo

Nova vrsta storitve portala e-VEM

Samostojni podjetniki in gospodarske družbe lahko odslej prek portala e-VEM opravijo prijavo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M1-2/B oz. M12 na portalu e-VEM) za osebe iz 17. in 18. členaZakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (šifra podlage za zavarovanje 050), razen za osebe iz 6. točke 17. člena ZZVZZ. V primeru, da je ob prijavi znan tudi že datum prenehanja zavarovanja, je ob prijavi možna sočasna odjava iz zavarovanja. Več o novosti si lahko preberete na spletni strani portala e-VEM.