Oddajte pobudo

Nova pravila o električnih in elektronskih odpadkih

Z avgustom 2012 so začela veljati izboljšana pravila o zbiranju električnih in elektronskih odpadkov ter ravnanju z njimi. Od leta 2016 bodo morale države članice zagotoviti, da bo zbranih 45 % električne in elektronske opreme, prodane v posamezni državi. Od leta 2019 se bo stopnja zbiranja dvignila na 65 % prodane električne in elektronske opreme ali 85 % električnih in elektronskih odpadkov. Od leta 2018 se bo uporaba direktive razširila s trenutno omejenega področja na vse kategorije elektronskih odpadkov, pri čemer se bo zanje prej opravila ocena učinka. Sistematično zbiranje in ustrezno ravnanje z odpadki sta predpogoja za recikliranje materialov, kot so zlato, srebro, baker in redke kovine, ki se uporabljajo v televizorjih, prenosnih računalnikih in prenosnih telefonih. Nova direktiva pomeni velik napredek na področju varstva okolja in je velika spodbuda za učinkovito uporabo virov v Evropi. Trenutno se le ena tretjina električnih in elektronskih odpadkov v EU zbira ločeno znotraj dokumentiranega sistema, pri čemer se v EU letno ustvari približno 10 milijonov ton odpadnih električnih in elektronskih odpadkov. Končni cilj nove direktive je, da se bo v letu 2020 v EU ločeno zbralo približno 10 milijonov ton odpadnih električnih in elektronskih odpadkov ali okrog 20 kg na osebo. Drugo pričakovano izboljšanje je zmanjšanje upravnih obremenitev z uskladitvijo nacionalnih zahtev za registracijo in poročanje. Zahteve registrov držav članic za proizvajalce električnih in elektronskih odpadkov bodo zdaj natančneje usklajene. Vir: europa.gov