Oddajte pobudo

Nova odprava administrativne ovire in dobra praksa sodelovanja med organi

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je sprožilo pobudo in v sodelovanju s pristojnimi institucijami, (Ministrstvom za zdravje-MZ, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti-MDDSZEM, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje-ZPIZ ter Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije-ZZZS) prišlo do dogovora, da bodo prijave upokojencev na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) potekale vsakodnevno (in ne enkrat tedensko, kot je bila praksa doslej).

Namen pobude je bil predvsem ta, da ne bi več prihajalo do neljubih zamikov pri prijavah, posledica katerih je bilo nekajdnevno neurejeno zdravstveno zavarovanje in iz tega izhajajoče težave.

Na ministrstvu smo bili namreč obveščeni o konkretnem primeru upokojenca, ki je prav zaradi omenjene zamika pri prijavi naletel na velike težave. Upokojenec je želel nekaj ur tedensko delati, kar zakon dopušča, vendar bi se mu glede na število opravljenih ur tovrstnega dela posledično sorazmerno zmanjšala pokojnina ali pa bi mu bila v celoti odvzeta.

Glede na to, da upokojenec na možnost, da mu odvzamejo pokojnino ni bil pripravljen, je po prejemu obvestila s strani ZPIZ-a zavrnil delo. Iz ZPIZ-a je potem prejel novo odločbo o vrnitvi pokojnine, ki je sicer znižana za čas, ko je nekaj dni dodatno delal.

Zaskrbljujoče pri celotni zadevi je bilo dejstvo, da v vmesnem času od odvzema pokojnine in ponovne vrnitve le-te, ni imel urejenega zdravstvenega zavarovanja, kar je posledično pomenilo težave pri nakupu zdravil ter pri obisku zdravnika.

Na MJU smo menili, da do takšnih situacij ne bi smelo prihajati, zato smo takoj pričeli z reševanjem konkretne težave in jo v najkrajšem možnem času tudi uspešno rešili. MJU skrbi za informacijski sistem e-Vem, ki med drugim nudi tudi elektronsko podporo postopkom za prijavo v socialna zavarovanja, zato je bilo ključno sodelovanje z ZPIZ, ZZZS, MDDSZEM in MZ.

V prvi polovici leta 2015  bo vzpostavljena tudi informacijska podpora za posredovanje in obdelavo teh podatkov med ZZZS in ZPIZ, prek sistema e-VEM, kot je že v obstoječem razvojnem načrtu ZPIZ, ZZZS in MJU, ki bo omogočala še bolj enostavno izvedbo teh postopkov in določene prihranke tako na strani uporabnikov, kot organov.