Oddajte pobudo

Nov zakon z delovnopravnega področja

V okviru programa "minus 25%" je bil znotraj delovno pravnega področja izmerjen tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu, pri čemer je analiza pokazala, da omenjeni zakon povzroča gospodarstvu za 265 mio EUR administrativnih bremen letno. Z uveljavitvijo novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu se uveljavljajo številne poenostavitve predvsem za mikro in majhna podjetja.