Oddajte pobudo

Nov korak v smeri večje digitalizacije sodnih postopkov

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije (RS) je od 1. marca naprej omogočilo elektronsko poslovanje med okrožnimi sodišči in centri za socialno delo v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij. 

Odslej bo vročitev sodnega pisanja, kot tudi predlogov, mnenj in ostalih vlog, med sodišči in centri za socialno delo, urejena po varni elektronski poti. Razvoj digitalnih storitev v smeri uvedbe varnega elektronskega vročanja v sodnih postopkih je še posebej pomembna zaradi časovne pospešitve v postopkih za izdajo začasne odredbe, ki bo sledila izvedbi nujnega ukrepa odvzema otroka. V 168. členu Družinskega zakonika so namreč določeni izjemno kratki roki za izdajo začasne odredbe in je prizadevanje sodišč v smeri digitalizacije za hitrejše postopke zelo pomembno, še posebej kadar gre za varstvo pravic otrok.

Preberite več na: https://www.gov.si/novice/2021-03-01-z-digitalizacijo-sodnih-postopkov-k-hitrejsemu-zavarovanju-pravic-drzavljanov/