Oddajte pobudo

Nov državni spletni portal EUGO Slovenia - Slovenia Business Point

V četrtek, 21. junija  2012, smo na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo testno objavili nov državni spletni portal EUGO Slovenia - Slovenia Business Point.  Obiščete ga lahko na spletnem naslovu:  http://www.eugo.gov.si/. Portal je namenjen domačim in tujim ponudnikom storitev, ki na enem mestu, na enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način nudi celovite informacije v življenjskem ciklu poslovanja.  Vsebine so dostopne v slovenskem jeziku, v kratkem pa bodo dostopne tudi v angleškem jeziku.

Osrednji del spletnega  portala je namenjen predstavitvi  informacij  o pogojih za opravljanje reguliranih dejavnosti  in poklicev v Republiki Sloveniji.  Na ta način Slovenija  izpolnjuje zaveze evropskih direktiv in omogoča  prijaznejše in lažje poslovanje na trgu  v Republiki Sloveniji.

Spletni portal se bo v nadaljevanju še razvijal (projekt traja do leta 2015), vsebine se  bodo dopolnjevale, potekala bo intenzivna komunikacija z resorji glede prenove zakonodaje in sistema urednikovanja oziroma vzdrževanja portala.

Z dodelitvijo sredstev za projekt »Enotna kontaktna točka 2 – Vzpostavitev elektronskih postopkov poslovnega portala«, dne 13. 6. 2012, pa se začenja druga faza projekta EKT, ki bo omogočala ponudnikom storitev iz držav članic EU in Slovenije izvedbo vseh formalnosti in postopkov po elektronski poti (oddaja vlog v elektronski obliki in elektronske vročitve dovoljenj, itd.). Prve oddaje vlog na elektronski način bodo predvidoma omogočene v letu 2013. Cilj projekta EKT ni samo postavitev portala in objava informacij o pogojih za delo v Republiki Sloveniji, ampak tudi racionalizacija, poenostavitev in izboljšanje zakonodaje na področju reguliranih dejavnosti in poklicev. Posledično to pomeni  izboljšanje poslovnega okolja za razvoj podjetništva v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, s ciljem enostavnega in hitrega vstopa na trg. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve 5.1: Učinkovita in uspešna javna uprava.