Oddajte pobudo

Nič več obveznih objav v Uradnem listu RS

Enotnost, transparentnost in znižanje stroškov je bilo vodilo pri pripravah novele ZGD, ki je bila sprejeta na  podlagi predlogov,  med katerimi posebej izpostavljamo prenos objave iz Uradnega lista RS na spletno stran AJPES. S predlagano ureditvijo se tako v primeru, če ZGD-1 nalaga  dolžnost  objave,  to  ne bo več objavilo v Uradnem listu RS, ampak na spletni strani AJPES pod rubriko »objave po Zakonu o gospodarskih družbah«.

Podjetniki bodo glede na zgoraj omenjeno spremembo za posamezno objavo prihranili v povprečju več kot 70  EUR.

Ocenjuje se, da bodo najnižji stroški za eno povprečno objavo gospodarske družbe na spletni strani AJPES znašali 20 EUR, ki bi lahko bila predlagana kot enotna cena za eno objavo ne glede na vrsto objave. Na podlagi obsega objav gospodarskih družb v Uradnem listu RS, v obdobju maj 2011 do junij 2012, je bilo ob upoštevanju cene objave vrstice v Uradnem listu RS, ki znaša 2,4 EUR ocenjeno, da je bila povprečna cena ene objave v Uradnem listu RS 94 EUR.

Spremembe je na podlagi predlogov Ministrstva za pravosodje in javno upravo pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo (MGRT), pri čimer se je  delno realiziral Ukrep št. 3 iz prenovljenega Akcijskega programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za obdobje 2012-2013 - Zagotovitev enotnosti, transparentnosti in stroškovne racionalizacije v zvezi z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah.