Oddajte pobudo

Nič več nepotrebnega čakanja na recept ali napotnico ter pošiljanja kartoteke

e-recept in e-napotnica

Projekt ministrstva za zdravje – eZdravje, pri katerem je aktivno sodelovalo tudi Ministrstvo za javno upravo in je vključen v Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja (ED), je v zaključni fazi. Uvedba e-napotnice in e-Recepta sta ena izmed pomembnejših ukrepov v ED na področju zagotavljanja celovitih spletnih zdravstvenih storitev in bosta pomembno prispevala k prihranku časa in zmanjšanju stroškov na področju zdravstva.

Spremljanje realizacije posameznih ukrepov v okivur ED je vsem omogočeno preko aplikacije Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje. Gre za veliko pridobitev, saj omenjeno orodje na enem mestu nudi ažuren pregled vseh ukrepov in nadzor nad realizacijo le-teh.

Projekt eZdravje so predstavniki ministrstva za zdravje pred dnevi (1.7. 2015) predstavili tudi mimoidočim v centru Ljubljane, kjer je potekal praktičen prikaz storitev tega projekta. 

Obiskovalci so lahko dobili izčrpne informacije o rešitvah eNaročanje, TeleKap in eTriaža. Več kot 300 obiskovalcev je prejelo informativne materiale o eNaročanju, ogledali pa so si tudi praktično delovanje elektronskega naročanja. Praktičen prikaz storitev eZdravja bo v naslednjih mesecih potekal tudi drugod po Sloveniji.

V okviru eZdravja bodo na voljo aplikacije kot so eNaročanja, eTriaže in TeleKapi ter nekatere druge aplikacije, kot so denimo eRecept, interoperabilna hrbtenica, ki omogoča souporabo dokumentov bolnikov oz. njihovo izmenjavo med izvajalci ter povzetke podatkov bolnika. To pomeni, da kartoteke ne bodo potrebovale več potovati fizično od osebnega zdravnika do dotične zdravstvene ustanove, kjer ima pacient specialistični pregled ali obravnavo. Nekatere elektronske aplikacije bodo poleg zdravstvenih delavcev lahko uporabljali tudi državljani oz. pacienti.

Uporaba eRecepta bo obvezna za vse zdravnike na primarni ravni s 1. oktobrom, eNaročanje pa bo po celotni državi popolnoma »zaživel« do novega leta. V vmesnem času bodo zdravniki poleg elektronskega recepta ali napotnice izdali še papirnati obrazec, da bi se izognili morebitnim zapletom. Tudi v prihodnje bodo zdravniki še vedno imeli na zalogo papirnate obrazce za primer težav z informacijskimi rešitvami.

Prednost eRecepta bo po besedah vodje sektorja za eZdravje Katarine Kralj (MZ) tudi za bolnike, ki imajo trajne recepte za večje časovno obdobje (npr. eno leto). Po novem jim bo omogočeno, da zdravila prejemajo v različnih lekarnah in ne samo v tisti, kjer hranijo njihov recept. Prav tako bi lahko v prihodnje na račun eRecepta zmanjšali nepotrebne obiske pri zdravniku. Tako bi lahko na primer kronični bolnik, ki prejema stalno terapijo, lahko le poklical zdravnika, ki mu bo nato predpisal elektronski recept, če bo ocenil, da ne potrebuje pregleda. Bolniku tako ne bo treba obiskati zdravnika, pač pa bo zdravila prevzel v lekarni.

Pri elektronskih storitvah se postavlja tudi vprašanje varovanja osebnih podatkov in morebitnega vdora v bazo zdravstvenih podatkov. Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da bolnikov ni treba skrbeti, da bi zaradi informatizacije sistema v javnost prišli kakšni njihovi zdravstveni podatki. Varnostne teste izvajajo že tekom nastanka projekta, čez nekaj mesecev jih bodo ponovno izvedli. Zabeležen bo namreč tudi vsak vstop v bazo podatkov posameznega bolnika. Vedelo se bo, kdo je dostopal in kdaj, kar se sedaj na papirnatem kartonu ne vidi. "Vsekakor veliko pozornost namenjamo varnosti - tako fizičnemu kot sistemskemu varovanju in sledljivosti vseh dostopov," poudarja Kraljeva.

Poleg predstavitev aplikacij državljanom bo ministrstvo jeseni organiziralo tudi izobraževanja po zdravstvenih ustanovah.

Projekt eZdravje sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, s financiranjem pa sodeluje tudi Republika Slovenija.