Oddajte pobudo

Nadgradnja postopka za vpis s.p. v PRS

Spletni portal e-VEM obvešča, da je v skladu z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1, Ur.l. RS, št. 26/2011) aplikacija e-VEM  za vpis s.p. v Poslovni register Slovenije (PRS) nadgrajena glede na to, da ZZDT-1 spreminja pogoje glede registracije tujca kot samostojnega podjetnika. ZZDT-1 v 21. členu določa, da se lahko tujec registrira kot samostojni podjetnik, če predhodno pridobi osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta, ali ima osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let ali prost dostop na trg dela v skladu s tem zakonom.