Oddajte pobudo

Nacionalna konferenca - Sodelovanje z javnostjo - Pot do dobrega predpisa

e-uprava

V okviru projekta »Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov ter vključevanja javnosti v pripravo in izvajanje politik« bo tako pod organizacijo Ministrstva za javno upravo in CNVOS, 13. maja 2015 na JGZ Brdo, potekala nacionalna konferenca »Sodelovanje z javnostjo – Pot do dobrega predpisa«, ki pomeni slavnostni zaključek projekta, v okviru katerega so se zvrstila številna usposabljanja javnih uslužbencev na temo načrtovanja in izvedbe posvetovalnih procesov.

Slavnostni govornik na konferenci bo minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki bo spregovoril o pomembnosti vključevanja javnosti pri pripravi predpisov ter načrtih Ministrstva za javno upravo na tem področju.

V okviru programa konference bomo s predstavniki Evropske komisije razpravljali o pomenu priprave dobre zakonodaje v luči prioritetnih nalog Evropske komisije, se z Ministrstvom za okolje in prostor spraševali o izzivih, ki jih vključevanje prinaša ter prisluhnili predsednici parlamentarnega Odbora za pravosodje o pomenu predhodne usklajenosti zakonskih predlogov za kakovostno delo državnega zbora. Z nami bodo tudi kolegi iz hrvaške in britanske vlade, ki bodo predstavili s kakšnimi normativnimi, izobraževalnimi in promocijskimi aktivnostmi poskušajo participacijo v odločanju okrepiti na Hrvaškem in v Veliki Britaniji.

Udeleženci bodo v času odmorov imeli možnost podrobneje spoznati tudi storitve, ki jih nudijo projekti namenjeni odpravi administrativnih ovir ter zagotavljanju boljšega poslovnega okolja: Stop Birokraciji, e-Vem ter Eugo Slovenia.

Operacijo »Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov ter vključevanja javnosti v pripravo in izvajanje politik« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Učinkovita in uspešna javna uprava.

Za kakovostnejše in sistematično vključevanje javnosti in civilne družbe v pripravo predpisov in politik

Od februarja 2015 naprej je pod organizacijo Ministrstva za javno upravo potekala serija usposabljanj javnih uslužbencev za kakovostnejše in sistematično vključevanje javnosti in civilne družbe v pripravo predpisov in politik. Usposabljanja, ki jih je izvajal CNVOS so del programa na področju krepitve javne uprave za pripravo boljših predpisov in se jih je udeležilo  več kot 130 predstavnikov slovenskih ministrstev, vladnih služb za zakonodajo, generalnega sekretariata vlade in zunanjih deležnikov.

Zasnovana so bila dveh korakih: enodnevnemu osnovnemu usposabljanju je sledila serija devetih tridnevnih poglobljenih usposabljanj, katerih cilj je bil za vsako ministrstvo usposobiti po enega »multiplikatorja«, tj. oseb, ki bodo znanje o vodenju procesov posvetovanja z javnostmi z vsakoletnimi internimi treningi in svetovalno podporo po ministrstvu prenašale naprej. S pomočjo usposabljanj smo tako dobili 18 multiplikatorjev/trenerjev in 18 poglobljeno usposobljenih oseb.

Dodatno je CNVOS za Ministrstvo za javno upravo pripravil tudi obsežno mednarodno analizo pravnega okvirja za vključevanje javnosti v pripravo predpisov, v kateri smo podrobno analizirali zakonodajo 22 držav ter izdelali priporočila za normativne izboljšave v Sloveniji.

Kot pozitivne lahko ocenimo tudi uradne Smernice za vključevanje deležnikov v pripravo predpisov. Namenjene so vsem pripravljavcem predpisov za lažje načrtovanje in izvajanje procesov posvetovanja z javnostjo/mi. Pripravljene so po korakih in za vsakega vsebujejo osnovna pojasnila. Dodane so tudi matrice, ki nam korake pomagajo načrtovati in izvesti. Primerne so tako za izkušene pripravljavce predpisov, ki lahko matrice rutinirano uporabljajo, kot za začetnike, saj poleg matric nudijo osnovne informacije o posameznem koraku in njegovem vplivu na druge korake.

Pripravljen pa je bil tudi priročnik za vključevanje javnosti pri pripravi predpisov, ki bolj natančno opredeljuje vse pomembne dejavnike vključevanja javnosti pri pripravi predpisov, z ugotovitvami in prenosom dobrih praks iz obsežne mednarodne analize.