Oddajte pobudo

Ministrstvo za notranje zadeve je pričelo z obveščanjem državljanov o poteku osebnih dokumentov

Ministrstvo za notranje zadeve je že v mesecu maju 2013 pričelo s pisnim obveščanjem državljanov o poteku potnih listov in osebnih izkaznic. Obveščanje bo tako potekalo  mesečno (vsak drugi teden v mesecu); in sicer za vse potne liste in osebne izkaznice, ki bodo potekli v naslednjem mesecu. Meseca maja je že bilo posredovanih 18.598 obvestil o poteku osebnih izkaznic in 10.572 obvestil o poteku potnih listov (ki se jim veljavnost izteče v mesecu juniju).

S 1. junijem bo ministrstvo pričelo tudi z obveščanjem državljanov o poteku vozniških ter prometnih dovoljenj. Medtem ko bo obveščanje o poteku vozniških dovoljenj potekalo na podoben način, kot že poteka obveščanje o poteku osebne izkaznice in potnega lista, pa bodo državljane o poteku veljavnosti prometnih dovoljenj obveščale upravne enote; in sicer 8. dan po datumu poteka veljavnosti prometnega dovoljenja. Tako se bodo državljani izognili plačilu kazni, državna uprava pa bo imela manj stroškov z izvajanjem prekrškovnih postopkov.

Državljan se prostovoljno odloča, ali bo po poteku starega dokumenta pridobil novega, saj osebna izkaznica in potni list nista obvezna dokumenta, res pa je, da mora imeti polnoletni državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji vsaj en veljaven identifikacijski dokument, opremljen s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.