Oddajte pobudo

Minister za notranje zadeve predstavil ključne dosežke ministrstva v 2013 in prioritete v 2014

Ključni dosežni na področju STOP birokraciji: Javna uprava brez obrazcev in 'STOP birokraciji'
V luči prijazne in učinkovite javne uprave do državljanov in gospodarstva, je bilo realiziranih več ukrepov. Preko portala 'STOP birokraciji' postavljamo okvire za prijazno in učinkovito javno upravo za državljana in gospodarske subjekte (skupno preko portala prejetih kar 280 pobud). Med drugim novela Zakona o splošnem upravnem postopku prinaša novost, s katero bodo stranke lahko od uradnih oseb zahtevale, da namesto njih izpolnijo obrazec. Tako imenovana 'javna uprava brez obrazcev' se dodatno približuje potrebam strank in zavedanju, da mora biti javna uprava servis za uporabnika. Z namenom izboljšanja in komunikacije z državljani in gospodarstvom smo poseben poudarek namenili tudi realizaciji ukrepov iz t. i. enotnega dokumenta, s ciljem zagotoviti boljše zakonodajno in poslovno okolje ter prispevati h konkurenčnosti gospodarstva. Ključne prioritete v 2014: Z debirokratizacijo razbremeniti gospodarstvo in državljane
Posebna pozornost bo namenjena realizaciji načrtovanih ukrepov za zmanjšanje administrativnih bremen, kar bi po oceni na letni ravni pomenilo 360 mio evrov prihranka za gospodarstvo. Uvajamo projekt »SOS« za gospodarstvo, s katerim bomo podjetnikom ponudili podporo pri reševanju problemov v konkretnih upravnih zadevah. Načrtujemo tudi spremembo Zakona o tujcih, ki prinaša velike administrativne razbremenitve za delo in zaposlovanje tujcev ter nadaljujemo z razvojem »Poslovnega portala za domače in tuje poslovne subjekte e-VEM in EUGO«. V sodelovanju z MGRT smo že pričeli s postopki za realizacijo projekta prenove fizičnih »VEM« točk za podporo domačim in tujim podjetnikom. Več o rezultatih in prioritetah za celotno ministrstvo na spletni strani MNZ.