Oddajte pobudo

Minister Boris Koprivnikar se je v Rimu udeležil zasedanja ministrov Evropske unije, pristojnih za javno upravo

Moderna javna uprava
Ministri so se strinjali, da je odprta javna uprava pomemben dejavnik za krepitev transparentnosti delovanja javnega sektorja, odgovornosti javnih uslužbencev in sodelovanja državljanov v procesu odločanja. Odprtost pomembno prispeva h kakovosti delovanja javne uprave, ki vpliva na konkurenčnost in rast evropskih gospodarstev. Ministri so v svojih nastopih predstavili ukrepe in aktivnosti s področja odprtosti javne uprave, ki so večinoma podprti z modernimi orodji informacijsko komunikacijske tehnologije in se zavzeli za povrnitev zaupanja državljanov v javne institucije.

Minister Koprivnikar je v svojem nastopu predstavil, kako ima Slovenija institucionalno in zakonodajno urejeno področje odprte javne uprave in številna elektronska orodja, ki so na voljo državljanom pri komunikaciji z vlado. Med njimi je izpostavil portal NIO za odprtost in povezljivost podatkov in evidenc javne uprave, E-demokracija  in aplikacijo predlagam.vladi.si za krepitev sodelovanja državljanov v procesu odločanja, aplikacijo Supervizor za izboljšanje transparentnosti pri nadzoru nad porabo javnih sredstev, portal Stop birokraciji, E-VEM in poslovni portal EUGO Slovenija  za pospešeno poenostavitev administrativnih postopkov in ustanavljanje podjetij.

Minister je v nastopu poudaril, da je javna uprava v dobi digitalizacije pred številnimi izzivi. Državljanom so na voljo številne elektronske aplikacije in portali, ki pa jih je potrebno smiselno povezati, da bodo lahko hitreje našli želene podatke in informacije. Prav tako je potrebno državljanom ponujati rešitve za njihove težave in ne zapletenih postopkov, kar zahteva učinkovito komunikacijo znotraj državne uprave, več prevzemanja odgovornosti in izkoriščanja obstoječega znanja. Prav tako bo državna uprava za boljše vključevanje mladih generacij v proces odločanja morala bolje uporabljati storitve novih družbenih medijev.

Ministri so v nadaljevanju razpravljali o načinih krepitev sodelovanja med državami v okviru neformalne mreže javnih uprav EUPAN, katere cilj je sodelovanje in izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks držav članic EU na področju javne uprave. Strinjali so se, da je EUPAN pomemben forum za izmenjavo znanj in dobrih praks, ki lahko ključno pripomore k uveljavitvi inovativnih in učinkovitih metod delovanja javnih uprav. Zavzeli so se za krepitev sodelovanja med državami članicami in Evropsko komisijo, ki je modernizacijo javne uprave uvrstila med prioritete Evropskega semestra.

Na koncu so ministri sprejeli sklepe konference, ki poudarjajo pomen modernizacije javnih uprav za konkurenčnost in rast gospodarstev ter socialno kohezijo v Uniji ter okrepljeno sodelovanje med državami članicami in Evropsko komisijo na področju javne uprave. Vir: Spletna stran MJU, 4. 12. 2014